Persondata

Medicoindustriens Persondatapolitik
 
Formålet med Medicoindustriens persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger, således at der sker en forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.
 
Personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, vedkommendes for- og efternavn, ansættelsessted, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.
 
Medicoindustrien har brug for visse personoplysninger for at kunne administrere din brug af foreningens tilbud, både for dig som er ansat i en medlemsvirksomhed og dig som ikke er ansat i en medlemsvirksomhed. Du kan på den måde se dine kursus- og seminartilmeldinger, tilmeldinger til øvrige arrangementer, dine medlemskaber af Medicoindustriens ekspertgrupper og Medicoindustriens øvrige services til dig, herunder medlemsrådgivning og nyhedsbreve og kursusnyt.
 
Medicoindustrien indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere en ydelse til dig. Du vil selv kunne indtaste supplerende oplysninger om fx dine interesseområder. Dette er ikke obligatoriske oplysninger.
 
Ved rådgivning opbevarer vi dine mails så længe det er relevant af hensyn til sagen og i minimum et år.
 
Ved tilmelding til kurser, seminarer, ekspertgrupper og øvrige arrangementer gennem Medicoindustriens webside og ved anden kontakt til Medicoindustrien registreres personoplysninger, med det formål at kunne levere en service til dig.
 
Ved tilmelding på Medicoindustriens hjemmeside skal du give dit samtykke til dette, så du ved hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor, jf. nedenfor.
 
Dine arrangementstilmeldinger opbevares hos Medicoindustrien, således at du på din profil altid kan se, hvad du har været tilmeldt til af kurser, seminarer og uddannelser. Medicoindustrien registrerer ingen personfølsomme oplysninger om dig.
 
Når du deltager i et kursus, et seminar eller på en uddannelse, vil dit navn, arbejdssted og titel fremgå af deltagerlisten.
 
Dine ekspertgruppetilmeldinger opbevares hos Medicoindustrien, så længe du er medlem af ekspertgrupperne. Du kan se dine ekspertgrupper under din profil.
 
Hvis du er medlem af en eller flere ekspertgrupper, vil dine kontaktinformationer fremgå af oversigten over medlemmer af den eller de ekspertgrupper på hjemmesiden, hvor du er medlem. Det kræver login på hjemmesiden for dig selv og andre medlemmer af Medicoindustrien at se dine informationer.
 
Hvis du skifter ansættelsessted til en anden medlemsvirksomhed, kan du selv ændre dine kontaktinformationer i vores system. Alternativt kan Medicoindustrien ændre dem for dig. Skifter du ansættelsessted til en ikke-medlemsvirksomhed slettes dine data hos Medicoindustrien, dog vil dine arrangementstilmeldinger opbevares i 5 år plus løbende kalenderår.
 
Jobansøgninger til opslåede stillinger slettes efter 6 måneder, med mindre andet ønskes af ansøger. Uopfordrede jobansøgninger opbevares i ligeledes i 6 måneder, hvis andet ikke er anført af ansøger.
 
Ønsker du at få din ansøgning gemt i 12 måneder udover de ovenstående nævnte 6 måneder, bedes du udfylde en samtykkeerklæring herfor, jf. (link indsættes).
 
Medicoindustrien videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart med henblik på tredjeparts markedsføring.
 
Medicoindustrien videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.
 
Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med din tilmelding til Medicoindustriens ekspertgrupper eller indtaster i forbindelse med tilmelding til Medicoindustriens arrangementer på hjemmesiden, anvender hjemmesiden cookies, jf. afsnittet herom.
 
Medicoindustrien har sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.
 
Medicoindustrien opbevarer ikke personoplysninger krypteret. Alle persondata er i databaser, der er beskyttet bag firewall, samt det kræver brugerid og password at få adgang til dem.
 
Du kan til hver en tid framelde dig Medicoindustriens nyhedsbrev og kursusnyt i linket i den respektive mail. Alternativt kan du sende e-mail til medico@medicoindustrien.dk eller kontakte Medicoindustrien på telefon: 4918 4700. Din framelding vil være gældende fra den dag, du framelder dig.
 
Du har altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Medicoindustrien har registreret om dig. Du har også altid ret til at få rettet og opdateret dine personoplysninger. Du har også ret til at få slettet dine personoplysninger, så længe det ikke betyder, at vi så ikke kan yde den service til dig, som du gerne vil have, fx i form af information om møder i ekspertgrupper, mulighed for at tilmelde dig arrangementer eller arrangementer du allerede har deltaget i, jf. ovenfor.
 
Du kan opdatere dine oplysninger ved at logge på din medlemsprofil på www.medicoindustrien.dk eller kontakte Medicoindustrien på 4918 4700, Bøge Allé 5, 2, th. 2970 Hørsholm, e-mail: medico@medicoindustrien.dk.
 
Kontakt gerne Medicoindustrien hvis du har spørgsmål til ovenstående persondatapolitik. Medicoindustrien vil ændre dennes persondatapolitik løbende, så den opfylde kravene i lovgivningen.

Kontakt

ll@medicoindustrien.dks billede
Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702