Vi mener

Medicoindustrien arbejder for at fremme innovation, sammenhæng og effektivitet i sundhedsvæsenet. Industriens produkter og serviceydelser er en integreret del af det danske sundhedsvæsen og som brancheforening har Medicoindustrien meninger om og ønsker at spille en aktiv og synlig rolle i den offentlige debat om sundhedsvæsenets udvikling.

Udfordringer der vedrører os alle
Vores sundhedsvæsen er udfordret i disse år. antallet af patienter stiger, da vi lever længere og får flere kroniske sygdomme. Samtidig er sundhedsvæsenet underlagt nogle meget stramme økonomiske vilkår og krav om effektiviseringer. Når man samtidig tager forbehold for, at vi bliver bedre til at behandle en lang række sygdomme og at patienterne i stigende grad efterspørger ny behandling betyder at vores sundhedsvæsen er under pres.

Vi må arbejde smartere
Som leverandører til sundhedsvæsenet kan vi hjælpe med at lette presset. Medicobranchen er en højteknologisk branche i en rivende udvikling. Nogle af de teknologier og muligheder, der eksisterer i dag, var svære at forestille sig for bare 5 år siden. Brugen af ny medicoteknologi kan spare ressourcer på hospitalerne, sikre en hurtigere behandling med færre komplikationer, og en bedre recovery på lang sigt. Det betyder at sundhedsvæsenet får frigjort ressourcer, der er hårdt brug for andre steder.

Fokus på udvikling, regulatoriske forhold og afsætning
Udviklingen af fremtidens medicoprodukter er en cirkulær proces, der involverer udvikling, de regulatoriske forhold, dvs. de lovkrav og regler der gælder på området samt mulighederne for afsætning af det færdige produkt. De tre forhold er en forudsætning for at vi branchen løbende kan tilbyde nye og bedre løsninger. Derfor arbejder Medicoindustrien med at skabe de optimale rammevilkår på de tre områder:

I menuen til venstre finder du vores mærkesager inden for Udvikling, Regulatorisk og Afsætning
 

Kontakt

Sarah Lønstrup Lindegaard
Kommunikationskonsulent
49184704