Vi mener

Medicoindustrien arbejder for at fremme innovation, sammenhæng og effektivitet i sundhedsvæsenet. Vi ønsker at spille en aktiv og synlig rolle i den offentlige debat om sundhedsvæsenets udvikling.

Udfordringer der vedrører os alle
Vores sundhedsvæsen er udfordret i disse år. antallet af patienter stiger, da vi lever længere og får flere kroniske sygdomme. Samtidig er sundhedsvæsenet underlagt nogle meget stramme økonomiske vilkår og krav om effektiviseringer. 

Vi må arbejde smartere
Som leverandører til sundhedsvæsenet kan vi hjælpe med at lette presset. Medicobranchen er en højteknologisk branche i en rivende udvikling. Nogle af de muligheder, der eksisterer i dag, var svære at forestille sig for bare 5 år siden. Brugen af ny medicoteknologi kan spare ressourcer på hospitalerne, sikre en hurtigere behandling med færre komplikationer, og en bedre recovery på lang sigt. Det betyder at sundhedsvæsenet får frigjort ressourcer, der er hårdt brug for andre steder.

Fokus på udvikling, regulatoriske forhold og afsætning
Udviklingen af fremtidens medicoprodukter er en cirkulær proces, der involverer udvikling, de regulatoriske forhold, dvs. de lovkrav og regler der gælder på området samt mulighederne for afsætning af det færdige produkt. De tre forhold er en forudsætning for at vi branchen løbende kan tilbyde nye og bedre løsninger. Derfor arbejder Medicoindustrien med at skabe de optimale rammevilkår på de tre områder:

1. Hvordan får vi sikre produkter ud til patienterne?

 • Lad velafprøvet udstyr blive på markedet
 • Sørg for at innovative produkter er tilgængelige i sundhedsvæsenet
 • Etabler et nyt dansk bemyndiget organ
 • Skab en god og rettidig etablering af den europæiske database for medicinsk udstyr
 • Fortsæt udviklingen af en troværdig samarbejdskultur mellem klinikere og industrien

2. Hvordan får vi innovative løsninger hurtigt frem til borgere og patienter?

 • Køb værdibaseret ind og sammentænk altid indkøb og drift
 • Anvend risikodelingsaftaler som fremmer innovation
 • Inddrag klinikerne i indkøbet
 • Gennemfør gode og innovationsfremmende udbud i regioner og kommuner
 • Giv den enkelte borger det hjælpemiddel der er behov for
 • Opret en challenge for at løfte folkesundheden

3. Hvordan skaber vi flere vækstvirksomheder?

 • Tilbyd early stage finansiering
 • Gør det attraktivt at kommercialisere offentlig forskning
 • Indfør sikker adgang til sundhedsdata
 • Styrk incitamentet for samarbejde med hospitaler
 • Etabler et konkurrencedygtigt forskningsfradrag
 • Tiltræk kvalificeret arbejdskraft

Læs hele policykataloget

Kontakt

snw@medicoindustrien.dks billede
Stellan Nørreskov Wulff
Politisk konsulent og presse- og kommunikationsansvarlig
49184707