Disclaimer

Indholdet på Medicoindustriens hjemmeside er tilgængeligt i oplysningsøjemed. Medicoindustrien tilstræber, at indholdet er opdateret, men kan ikke garantere, at indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for gældende ret. Hjemmesiden har links til andre hjemmesider, hvilke Medicoindustrien ikke er ansvarlig for.

Medicoindustriens hjemmeside indeholder bl.a. ophavsretligt beskyttet materiale. Det er muligt, at benytte hjemmesiden i overensstemmelse med til en hver tid gældende lovgivning. 

Medicoindustrien kan ikke drages til ansvar og er ikke erstatningsansvarlig for indholdet af denne hjemmeside i sin helhed eller for de enkelte informationer på siden, for fejl, udeladelser, fejlfortolkninger, juridisk rådgivning og vejledning, brochurer og anden information på hjemmesiden, i mails, på ekspertgruppemøder, på kurser og seminarer eller information givet på anden vis. 

Medicoindustrien indsamler oplysninger om dig, når du tilmelder dig et arrangement, en ekspertgruppe mv. eller tilmelder dig Medicoindustriens nyhedsbreve. Medicoindustrien indsamler i den forbindelse personoplysninger som f.eks. navn, stilling, e-mailadresse, telefonnummer og arbejdsplads. 

Du kan få nærmere oplysninger om de oplysninger, som Medicoindustrien har registreret om dig, ved at rette henvendelse til Medicoindustrien og/eller ved at logge ind på din profil, på Medicoindustriens hjemmeside. Du kan i den forbindelse få rettet eventuelle ukorrekte oplysninger eller bede om, at Medicoindustrien sletter dine oplysninger.

Medicoindustrien tager alle umiddelbare forholdsregler for at sikre, at hjemmesiden ikke indeholder virus eller lignende, men kan ikke garantere, at hjemmesiden er fri for sådanne skadelige programmer og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, som er modtaget fra Medicoindustriens hjemmesiden eller via filer, som kan downloades herfra.

Brugen af Medicoindustriens hjemmeside er undergivet dansk ret, og tvister, der udspringer af eller vedrører hjemmesiden, skal behandles af de danske domstole.