Ny Forebyggelsesalliance skal forbedre sundhedsvæsenet gennem forebyggelse

Forebyggelsesalliancen for fremtidens sundhedsvæsen arbejder for bedre forebyggende initiativer. Medicoindustrien er én af 29 initiativtagere bag alliancen.

D. 21. november 2023 er sløret blevet løftet for den nye Forebyggelsesalliance For Fremtidens Sundhedsvæsen. Medicoindustrien har i samarbejde med 29 andre interessenter på området, med Danica Pension i spidsen, sat sig sammen for at styrke den danske forebyggelsesindsats på sundhedsområdet.  I løbet af 2024 skal arbejdet udmønte sig i et idékatalog med forebyggelsesforslag til regeringen.

I en tid hvor det danske sundhedssystem er ekstraordinært presset, skal Forebyggelsesalliancen være et nyt initiativ for at forbedre sundhedsvæsenets tilstand og danskernes sundhed som helhed. At forebyggelsen er et område. som der er mulighed for at forbedre, viser også en ny YouGov-undersøgelse blandt 2000 danskere.

Her mener mere end 60 pct., at der ikke bliver gjort nok for at forebygge, at danskere bliver langtidssyge. 
”Forebyggelsesalliancen For Fremtidens Sundhedsvæsen” har til formål at styrke danskernes sundhed gennem forebyggende indsatser. Konkret vil alliancen have fokus på at:

  • Komme med en række konkrete målsætninger til regering, som de kan sigte efter frem mod 2035
  • Lave et samlet idékatalog for hvilke politiske tiltag, som regeringen kan iværksætte for at nå de forpligtende målsætninger

Medicoindustrien går ambitiøst ind i arbejdet. Det fortæller chef for politik og kommunikation Stellan Nørreskov Wulff.

”Forebyggelsesalliancen For Fremtidens Sundhedsvæsen er et vigtigt initiativ, der skal være med til at sætte en tyk streg under potentialet i en strategisk og ambitiøs forebyggelsesindsats. Det er en retning, Medicoindustrien som brancheorganisation støtter op omkring, og hvor Medicoindustriens medlemmer spiller en nøglerolle, fordi nye, innovative løsninger inden for medicinsk udstyr er helt afgørende for at realisere visionen om en styrket forebyggelsesindsats. Medicinsk udstyr spiller en stor rolle i alle afkroge af sundhedsvæsenet, fra psykiatrien til hjemmebehandlingen og selvfølgelig i operationsstuerne. Derfor vil der som regel være mulighed for at forbedre forebyggelsesinitiativerne gennem innovativt medicinsk udstyr, stort set uanset hvor i sundhedsvæsenet man agter at sætte ind," fortæller Stellan Nørreskov Wulff.

Kontakt

snw@medicoindustrien.dks billede
Stellan Nørreskov Wulff
Chef for Politik og Kommunikation
49184707