Betingelser

Regler for afbud

Efter frameldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende, men pladsen kan overtages af en anden.