Kliniske afprøvninger

Gruppen arbejder med krav til kliniske afprøvninger i MDR og i relevante standarder samt håndtering af uønskede hændelser i kliniske afprøvninger.

Her kan du se EU Kommissionens hjemmeside for medicinsk udstyr, hvor man kan finde alle MDCG-guidance dokumenter og også orientere sig i, hvilke der er på vej.

Retningslinier for ekspertgrupper

Som en del af medlemsskabet af Medicoindustrien, er det muligt at deltage i vores ekspertgrupper. Ekspertgrupperne er åbne for alle medarbejdere i medlemsvirksomhederne med en ekspertviden eller en arbejdsmæssig interesse til gruppens arbejdsområde.

  • Ekspertgruppen udpeger en formand blandt sine medlemmer
  • Formanden udarbejder i samarbejde med Medicoindustriens sekretariat en dagsorden til møderne
  • Ekspertgrupperne afholder 2-4 møder hvert år
  • Møderne afholdes fortrinsvis hos Medicoindustrien
  • Møderne i ekspertgrupperne er underlagt intern fortrolighed
  • Medlemmerne af ekspertgrupperne be- eller afkræfter deltagelse til møderne via hjemmesiden
  • Medlemmer af ekspertgrupperne, som ikke deltager i tre på hinanden følgende møder, vil blive opfordret til at deltage i møderne
  • Vedbliver medlemmerne med at være fraværende vil de blive spurgt, om de ønsker at udtræde af ekspertgruppen
2982

For yderlig information om gruppen kontakt

ll@medicoindustrien.dks billede
Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702