Post Market Surveillance

Gruppen arbejder med implementering af PMS efter MDR, ikke mindst de nye krav om PSUR, PMS-plan, MIR og forholdet til Post Market Clinical Follow-Up. Gruppen forholder sig også til de relevante IMDRF-guidelines, f.eks. den nye vedr. koder til indrapportering af SAEs.

Her kan du se EU Kommissionens hjemmeside for medicinsk udstyr, hvor man kan finde alle MDCG-guidance dokumenter og også orientere sig i, hvilke der er på vej.

Se relevante dokumenter fra gruppen - herunder referater fra hele 2016 - under 'relevante downloads' nedenfor på denne side.

Retningslinier for ekspertgrupper

Som en del af medlemsskabet af Medicoindustrien, er det muligt at deltage i vores ekspertgrupper. Ekspertgrupperne er åbne for alle medarbejdere i medlemsvirksomhederne med en ekspertviden eller en arbejdsmæssig interesse til gruppens arbejdsområde.

  • Ekspertgruppen udpeger en formand blandt sine medlemmer
  • Formanden udarbejder i samarbejde med Medicoindustriens sekretariat en dagsorden til møderne
  • Ekspertgrupperne afholder 2-4 møder hvert år
  • Møderne afholdes fortrinsvis hos Medicoindustrien
  • Møderne i ekspertgrupperne er underlagt intern fortrolighed
  • Medlemmerne af ekspertgrupperne be- eller afkræfter deltagelse til møderne via hjemmesiden
  • Medlemmer af ekspertgrupperne, som ikke deltager i tre på hinanden følgende møder, vil blive opfordret til at deltage i møderne
  • Vedbliver medlemmerne med at være fraværende vil de blive spurgt, om de ønsker at udtræde af ekspertgruppen

 

4947

For yderlig information om gruppen kontakt

ll@medicoindustrien.dks billede
Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702