Risk Management

Gruppen arbejder med en række spørgsmål relateret til risk management processen, herunder samspillet mellem risikoanalyser og post market surveillance, clinical evaluation report mv.

Her kan du se EU Kommissionens hjemmeside for medicinsk udstyr, hvor man kan finde alle MDCG-guidance dokumenter og også orientere sig i, hvilke der er på vej.

Retningslinier for ekspertgrupper

Som en del af medlemsskabet af Medicoindustrien, er det muligt at deltage i vores ekspertgrupper. Ekspertgruppen for risk management er dog så stor, at din tilmelding i denne gruppe vil blive be- eller afkræftet af Medicoindustrien, afhængig af om du møder følgende kriterier:

1. Medlemmer af denne gruppe bør som minimum have et erfaringsniveau, som svarer til den viden, som kan opnås gennem Medicoindustriens kurser indenfor gruppens virke. 
2. Virksomheder bør højest være repræsenteret ved 2 medlemmer.

  • Ekspertgruppen udpeger en formand blandt sine medlemmer
  • Formanden udarbejder i samarbejde med Medicoindustriens sekretariat en dagsorden til møderne
  • Ekspertgrupperne afholder 2-4 møder hvert år
  • Møderne afholdes fortrinsvis hos Medicoindustrien
  • Møderne i ekspertgrupperne er underlagt intern fortrolighed
  • Medlemmerne af ekspertgrupperne be- eller afkræfter deltagelse til møderne via hjemmesiden
  • Medlemmer af ekspertgrupperne, som ikke deltager i tre på hinanden følgende møder, antages ikke længere at ønske medlemskab af gruppen
3288

For yderlig information om gruppen kontakt

els@medicoindustrien.dks billede
Emil Lobe Wellington Suenson
Politisk chef
4918 4706