Risk Management

Analyse af MDR samt relevante standarder for Risk Management og udviklingen i USA med AAMI-standarderne. Erfaringsudveksling om risk og usability-test

Retningslinier for ekspertgrupper

Som en del af medlemsskabet af Medicoindustrien, er det muligt at deltage i vores ekspertgrupper. Ekspertgruppen for risk management er dog så stor, at din tilmelding i denne gruppe vil blive be- eller afkræftet af Medicoindustrien, afhængig af om du møder følgende kriterier:

1. Medlemmer af denne gruppe bør som minimum have et erfaringsniveau, som svarer til den viden, som kan opnås gennem Medicoindustriens kurser indenfor gruppens virke. 
2. Virksomheder bør højest være repræsenteret ved 2 medlemmer.

  • Ekspertgruppen udpeger en formand blandt sine medlemmer
  • Formanden udarbejder i samarbejde med Medicoindustriens sekretariat en dagsorden til møderne
  • Ekspertgrupperne afholder 2-4 møder hvert år
  • Møderne afholdes fortrinsvis hos Medicoindustrien
  • Møderne i ekspertgrupperne er underlagt intern fortrolighed
  • Medlemmerne af ekspertgrupperne be- eller afkræfter deltagelse til møderne via hjemmesiden
  • Medlemmer af ekspertgrupperne, som ikke deltager i tre på hinanden følgende møder, antages ikke længere at ønske medlemskab af gruppen
3288

For yderlig information om gruppen kontakt

els@medicoindustrien.dks billede
Emil Lobe Suenson
Politisk chef
4918 4706