Sterilisation, renrum og mikrobiologi

Erfaringsudveksling omkring metoder til sterilisation, sterilisationsprocesser, moist heat, EO, stråling, biobelastning samt EU og globale standarder. Derudover drøftes renrumsklassificering og monitorering, mikrobiologiske testmetoder samt EU og globale standarder for renrum, hygiejne, vandbehandling, endotoxiner og mikroflora

Retningslinier for ekspertgrupper

Som en del af medlemsskabet af Medicoindustrien, er det muligt at deltage i vores ekspertgrupper. Ekspertgrupperne er åbne for alle medarbejdere i medlemsvirksomhederne med en ekspertviden eller en arbejdsmæssig interesse til gruppens arbejdsområde.

  • Ekspertgruppen udpeger en formand blandt sine medlemmer
  • Formanden udarbejder i samarbejde med Medicoindustriens sekretariat en dagsorden til møderne
  • Ekspertgrupperne afholder 2-4 møder hvert år
  • Møderne afholdes fortrinsvis hos Medicoindustrien
  • Møderne i ekspertgrupperne er underlagt intern fortrolighed
  • Medlemmerne af ekspertgrupperne be- eller afkræfter deltagelse til møderne via hjemmesiden
  • Medlemmer af ekspertgrupperne, som ikke deltager i tre på hinanden følgende møder, vil blive opfordret til at deltage i møderne
  • Vedbliver medlemmerne med at være fraværende vil de blive spurgt, om de ønsker at udtræde af ekspertgruppen
3368

For yderlig information om gruppen kontakt

els@medicoindustrien.dks billede
Emil Lobe Suenson
Politisk chef
4918 4706