Er du og din virksomhed klar til udvidet producentansvar for emballage?

På kurset gennemgås seneste nyt om det udvidet producentansvar for emballage (EPR), herunder de konsekvenser, det vil få for de berørte parter – fremstillere, påfyldere og grossister, samt hovedpunkterne i EU-Kommissionens forslag til ny forordning for emballage- og emballageaffald

Danmark er som de øvrige EU-lande forpligtet til senest 31. december 2024 at indføre et udvidet producentansvar for alle typer emballager. Formålet er at reducere mængden af emballage, sikre en effektiv indsamling og håndtering af affald, samt at motivere producenterne til bedre design af emballage - både til forebyggelse, genbrug og genanvendelse.
 
Det gælder også for emballager til medicinsk udstyr. Det betyder at medicovirksomheder, der importer eller bruger emballage til deres produkter, fra og med 1. januar 2025 bærer det finansielle og organisatoriske ansvar for håndtering af emballageaffald, herunder indsamling, sortering og behandling. Det kan virksomheden vælge selv at stå for, eller de kan vælge at tilslutte sig en såkaldt kollektiv ordning, som på vegne af producenterne kan varetage de administrative og praktiske opgaver, som følger af producentansvaret.
 
Kurset sætter fokus på det udvidede producentansvar for emballage, herunder en gennemgang af lovgivningen og de gebyrstrukturer, som bliver bestemmende for producenternes fremtidige emballagedesign, samt EU-Kommissionens forslag til ny forordning for emballage- og emballageaffald.
 
Formål og udbytte
På kurset gennemgås seneste nyt om det udvidet producentansvar for emballage (EPR), herunder de konsekvenser, det vil få for de berørte parter – fremstillere, påfyldere og grossister, samt hovedpunkterne i EU-Kommissionens forslag til ny forordning for emballage- og emballageaffald.
 
Indhold:
Udvidet producentansvar for emballage

 • Hvem er parterne i producentansvaret?
 • Hvad kommer lovgivningen til at betyde for virksomheder, som er omfattet af producentansvaret?
 • Ligner den danske lovgivning den der kendes fra udlandet, som flere danske virksomheder allerede er i berøring med? (Bemærk, at der fremadrettet er tale om en forordning)
 • Hvad kommer det til at koste?

 Hvad sker der med plastaffaldet fra slutbruger til genanvendelse/genbrug

 • Fra affald til nye ressourcer

Fra Emballage direktivets nationale regler til forslaget til en ny EU-forordning om emballage og emballageaffald

 • Hovedpunkterne i Kommissionens forslag
 • Status på behandling i Rådet og Parlamentet
 • Mål for genanvendt indhold i emballager, mærkningskrav
 • Oprettelsen af et obligatorisk emballageregister

Målgruppe
Kurset er relevant for dig der arbejder indenfor følgende områder:

 • Sustainability
 • Compliance
 • Produktudvikling
 • Logistik
 • Controlling
 • IT

Undervisere
Elretur
Teknologisk Institut 
Stena Recycling

 

Det er ikke muligt at tilmelde sig dette arrangement i øjeblikket

Kontakt

mp@medicoindustrien.dks billede
Morten Petersen
Uddannelseskonsulent
49184703