Patenter, forretningshemmeligheder og forskningssamarbejder i medicobranchen

Forstå patentretlige regler, fokuspunkter ved indgåelse af forskningssamarbejder og fortrolighedsaftaler og hvorledes en krænkelsessag håndteres fra både patenthavers og sagsøgtes perspektiv

Formål og udbytte
For en medicovirksomhed er det helt afgørende, at viden og produkter sikres mod kopiering og andre krænkelser, og at virksomheden ikke selv krænker andres rettigheder. Det er derfor lige så afgørende at forstå hvad der kan patentbeskyttes og hvad der kan beskyttes som forretningshemmeligheder/know-how. Kurset giver dig et overblik over disse emner, bl.a. via konkrete eksempler og cases om medicinsk udstyr.
 
På kurset gennemgår vi også de centrale spørgsmål i forbindelse med regulering af patenter og forretningshemmeligheder i forskningssamarbejder, både med private virksomheder og med universiteter, hospitaler og andre offentlige institutioner.
 
Indhold
Kurset har disse tre hovedemner:
 
1. Patenter
- Hvad er en opfindelse, hvem er opfinder(e) og hvem ejer opfindelsen?
- Hvordan opnås patent og hvad beskytter et patent?
- Særlige spørgsmål vedrørende udvikling og patentering af medicinsk udstyr
 
2. Forretningshemmeligheder
- Hvad er forretningshemmeligheder og know-how?
- Valget mellem beskyttelse efter patentloven og beskyttelse efter lov om forretningshemmeligheder
- Håndhævelse af forretningshemmeligheder i praksis - udfordringer og erfaringer
 
3. Forskningssamarbejder 
- Håndtering af patenter, anden IP og forretningshemmeligheder i forskningssamarbejder, herunder i forhold til ejerskab og udnyttelsesrettigheder
- Forskningssamarbejder med offentlige institutioner, herunder TTO’er, og velgørende institutioner i Danmark og udlandet – udfordringer og erfaringer
 
Målgruppe
Kurset henvender sig til jurister, kontraktsansvarlige, medarbejdere inden for forskning og udvikling og andre, som har brug for at kende og forstå de grundlæggende patentretlige regler, og lovgivningen vedrørende forretningshemmeligheder samt fokuspunkter ved indgåelse af forskningssamarbejder.
 
Undervisere
Jacob Ørndrup, advokat (H) og partner, Loeven
 

Indtast et "Purchase order number" hvis din virksomhed forlanger det på fakturaen.

Kontakt

mp@medicoindustrien.dks billede
Morten Petersen
Uddannelseskonsulent
49184703