Medtech Market Access Officer 2024

Uddannelsen er målrettet salgs- og marketingmedarbejdere i medicoindustrien. Formålet med uddannelsen er at gøre deltagerne i stand til at arbejde professionelt og effektivt med salg af medicinsk udstyr. 

Modul 1: Den 3-4 september & den 16-17 september 2024
Eksamen den 4. oktober 2024

Modul 2: Den 8-9 oktober 2024
Eksamen 25. oktober 2024

Modul 3: Den 7-8 november 2024
Eksamen den 22. november 2024

Uddannelsen gør dig i stand til at imødekomme de stadigt stigende krav fra hospitaler og indkøbere om faglighed, dokumentation og professionalisme i salgsrelationerne mellem leverandører og indkøbere af medicinsk udstyr. 
 
Udbytte
Uddannelsen giver:

- Almen viden om og forståelse for anatomi, fysiologi og sygdomslære
- Overblik over opbygningen af det danske sundhedssystem
- Market Access - du lærer, hvordan man får medicinsk udstyr ud på det danske marked og ind i det danske sundhedsvæsen
- Kendskab til lovgivning og regler for medicinsk udstyr 

Indhold
Uddannelsen forløber henover 6 måneder og består af 3 moduler:
 
Modul 1 - Anatomi, fysiologi og sygdomslære 
Du får en almen viden om og forståelse for den menneskelige organismes opbygning og funktion hos raske og syge mennesker.

Du hører om nogle af de hyppigt forekommende akutte og kroniske somatiske sygdomme i det danske sundhedsvæsen. Du lærer, hvordan sygdomsprocesser manifesterer sig klinisk og paraklinisk, og hvilke årsager kendes samt relevante muligheder for diagnostik, behandling og forebyggelse.

Modul 2 - Sundhedssystems opbygning & Market Access 
Du hører, hvordan man får medicinsk udstyr ud på det danske marked og ind i det danske sundhedsvæsen. Du lærer, hvordan sundhedsområdet er organiseret og finansieret samt om de økonomiaftaler der danner rammen for indkøb af medicinsk udstyr. Du får kendskab til sundhedsøkonomiske modeller, beregninger og design af studier. Uddannelsen sætter fokus på implementering og brug af relevant evidens i Market Access arbejdet og på hvordan produkterne prisfastsættes.

Modul 3 - Lovgivning i forbindelse med godkendelse og salg af medicinsk udstyr
Du får kendskab til, og forståelse for godkendelsesregler samt regler for markedsføring og salg af medicinsk udstyr. Du lærer om aftale- og købeloven, markedsføringsloven samt udbudsreglerne for medicinsk udstyr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med eller har interesse for salg og markedsføring af medicinsk udstyr. Uddannelsen er relevant for følgende funktioner: 
- Salg
- Markedsføring
- Sundhedsøkonomi
- Reimbursement 
- Pricing

Uddannelsen er også søgt af andre medarbejdere med kundekontakt, f.eks. produktspecialister og ansatte i kundeservice. Du kan også være beskæftiget med indkøb i regioner og på hospitaler og vil bl.a. benytte uddannelsen til at udbygge dine kompetencer og kendskab til leverandørerne.  

Undervisere
Thomas Bruun Kolby, Konsulent, Carve Consulting
Liselotte Blond Sørensen, Senior Consultant and Partner, DMD Consulting
Morten Bruus, ACCURA Advokatpartnerselskab
Jesper Fabricius, ACCURA Advokatpartnerselskab
Lene Laursen, Vicedirektør, Medicoindustrien
Lægemiddelstyrelsen

 
Ønsker du at høre mere om uddannelsen kan du kontakte Morten Petersen på mp@medicoindustrien.dk eller  tlf 4918 4703.

 

Indtast et "Purchase order number" hvis din virksomhed forlanger det på fakturaen.

Kontakt

mp@medicoindustrien.dks billede
Morten Petersen
Uddannelseskonsulent
49184703