Medicoindustrien hilser regeringens cyberstrategi velkommen

Medicobranchen er inde i en rivende digitalisering, derfor hilser Medicoindustrien regeringens strategi om cybersikkerhed velkommen.

Sundhedsområdet er ét af de områder, hvor det kan frygtes, at cyberangreb vil blive sat ind. I sundhedssektoren deltager mange stakeholdere i den digitale hverdag og den digitale udvikling. 
 
Det har løbende været debatteret, hvorvidt medicinsk udstyr skal gøres mere sikker for at imødekomme eventuelle hacker-angreb. Det er korrekt, at konsekvensen af et hacker-angreb i sundhedssektoren ofte kan give udslag i, at et stykke medicinsk udstyr kompromitteres. Sker dette, vil det medicinske udstyr i værste fald kunne skade patienten.
 
Derfor skal medicinsk udstyr naturligvis indeholde en sikker software som en del af produktgodkendelsen – dette faktisk allerede i dag.
 
Mere vigtigt er, at hacking af medicinsk udstyr kun kan finde sted i det omfang, at udstyret er koblet til et netværk, som kan tilgås udefra. Her ligger flaskehalsen mere i sundhedssektorens IT-systemer end i udstyrets software. Intet udstyr kan modstå et hacker-angreb, hvis det tilkobles et netværk, som ikke er beskyttet.
 
Derfor er det meget vigtigt, at leverandører af medicinsk udstyr og sundhedssektorens IT-ansvarlige er i tæt dialog omkring forudsætninger for brug af udstyr ved indkøb, så der kan skabes en samlet modforanstaltning mod hacking.
 
Medicoindustrien glæder sig derfor over, at også Regionerne i deres nyligt lancerede digitaliseringsplan, har forsøgt at ruste sig til fremtidens muligheder – og trusler.

Læs regeringens cyberstrategi her